top of page
Projektit onnistuvat hyvin ihmisten yhteistyöllä. Projecthings.

IT-projektien johtaminen

Kokemukseni avulla autan välttämään sudenkuopat, jotka uhkaavat projekteja.

Hallitsen perinteiset ja ketterät IT-projektit, suuret ja pienet, kotimaiset ja kansainväliset.

Osaan riskienhallinnan, muutoshallinnan ja laadunvarmistuksen menetelmät käytännössä. Pidän huolta aikataulusta ja budjetista. Tiedotan. Työssäni huomioin tilaajan toimintatavat. Pystyn tuomaan ehdolle uusia toimintatapoja auttamaan onnistumista. Projektisi onnistuvat paremmin.

Tarvittaessa autan skaalaamaan ketterän kehityksen organisaation laajuiseksi. Saat kurinalaisen kehyksen (esimerkiksi SAFe), jolloin tiimi voi edetä ketterästi. Organisaatio tietää, että suunta on oikea. Pystyn yhdistämään palvelumuotoilun ja ketterän kehityksen toimivaksi kokonaisuudeksi, joka toimii tehokkaasti.

Palvelumuotoilusta IT-kehittämiseen vaatimustenhallinnan avulla ketterästi mutta kurinalaisesti. Projecthings.

Vaatimustenhallinta / määrittely

Palvelumuotoilussa on tärkeää kuvata hyvin ja selkeästi vaatimukset informaatioteknologian kehitystä varten.  

Osaan hyvin palvelumuotoilun ja IT-määrittelyn menetelmät, erilaiset kuvaustavat ja välineet. Haluan tuottaa erinomaisia käyttäjätarinoita ja käyttötapauskuvauksia vaikeistakin sovellusalueista, jotta ratkaisu palvelee toimintaanne ja asiakkaitanne sekä IT-projekteja.

Projekti- ja palvelumuotoilukoulutus auttaa ymmärtämään ja osaamaan. Projecthings.
Lisäpalvelut

Projekteihin osallistuvien ihmisten tueksi järjestettävä räätälöity koulutus / tietoisku maksaa itsensä takaisin nopeasti, esimerkiksi teemoista:

- hyödyllistä tieto projekteista (perusvalmiuksien luonti)

- vaatimustenhallinta / määrittely

- millainen on hyvä käyttäjätarina (tai käyttötapaus tai käsittelysääntö)

- mitä (ketterä tai perinteinen) projekti tarkoittaa ja mitä se edellyttää, jotta projekti onnistuu

- koulutusten harjoitustehtävät laaditaan aina tilanteenne pohjalta

Projektien raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen - helposti ja yksinkertaisesti.

Tuen Scaled Agile Framework (SAFe) - ketterän kehityksen mallin käyttöönottoa.

Annan tukea IT-projektien kilpailuttamiselle. Olen työskennellyt toimittajan puolella ja tiedän asian jos toisenkin.

Palvelumuotoilu vapauttaa ihmisten luovuuden! Projecthings.

Palvelumuotoilu (Service Design)

Palvelumuotoilu ennen IT-kehitystä on kustannustehokasta. Sen avulla ymmärretään, kuinka digitalisoitu palveluprosessi antaa parhaan käyttäjäkokemuksen ja miten IT:n, IoT: ja mobiiliratkaisujen tulee tukea toimintaanne. Ideoitujen ratkaisujen testaaminen prototyyppien avulla varmistaa lopputulosten toimivuuden. Kun tiedetään, mitä tarvitaan, mitä ei ja mikä luo testatusti hyvän käyttäjäkokemuksen, se säästää rahaa IT-kehityksessä. 

"End-to-end" osaamiseni avulla varmistan, että palvelumuotoilun lopputulokset soveltuvat saumattomasti IT:n kehittämisen lähtökohdaksi.  

Palvelumuotoilu vapauttaa ihmisten luovuuden. Asiakkaat ja omat osaajat pystyvät luomaan tarvittavat uudet ratkaisut. "Me teimme sen itse!" 

bottom of page